Informatie "Weer terug naar school"

24 augustus 2020
Onderstaande informatie en bijlagen zijn noodzakelijk om met u te delen, om zo goed mogelijk ge´nformeerd te zijn en samen te zorgen voor zo veilig mogelijk handelen voor jezelf, elkaar en de omgeving.
Wie terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Thuisquarantaine
Mochten ouders hun kinderen vanwege dit dringende advies voor thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school laten komen, dan is een verzuimmelding door de school bij de leerplichtambtenaar in deze situatie niet nodig. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. Het kabinet roept scholen op om zoveel als mogelijk in overleg te treden met ouders en leerlingen om te bezien welke mogelijkheden er zijn om in deze gevallen afstandsonderwijs aan te bieden. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Mocht dat voor jullie gelden, neem dan contact op met Resy van Leeuwen.

Binnen ons team hebben we o.a. de consequenties van de corona-ontwikkelingen voor schoolactiviteiten in de komende weken besproken.
Het protocol van vˇˇr de vakantie is nog steeds geldend en zijn hieronder toegevoegd als bijlage. Tevens de documenten van de GGD die wij jullie graag ter informatie doen toekomen:
*Handelingsprotocol school/kinderopvang bij Covid-19 positieve testuitslag kind/leerling of medewerker/gastouder vs 5
* Brief aan bestuurders en directie primair onderwijs over een aantal maatregelen en adviezen inzake Covid-19 die tijdens de zomervakantie gewijzigd zijn.
*Beslisboom oranje/rood gebied en het toelaten van kinderen op school/kinderopvang na terugkomst uit een oranje of rood gebied.

Vanuit bovenstaande documenten hebben wij naast het voortzetten van de maatregelen van vˇˇr de vakantie, waarbij we geen ouders toelaten in school en op de schoolpleinen (enige uitzondering zijn ouders die weer de leesboeken van de bibliotheek gaan uitlenen en ouders van nieuw startende kinderen die hun kind tot aan de buitendeur van de groep begeleiden) nog enkele specifieke schoolkeuzes gemaakt. De reden hiervoor is dat wij het kunnen verzorgen van onderwijs aan de kinderen op de eerste plaats prioriteren. Daartoe is het noodzakelijk om zo veilig als mogelijk te handelen, zodat alle leerkrachten op school aanwezig kunnen en durven te zijn.

*Wij voeren de kennismakingsgesprekken via Teams. Volgende week ontvangt u de uitnodiging tot inschrijving.
*Wij voeren alle (ook de reeds ingeplande) gesprekken via Teams (RTO, oudergesprekken, ed.). De enige uitzondering die we maken is een afspraak van de directeur met nieuwe ouders om in de late middag/vroege avond de school te bezoeken. Leerkrachten zullen zoveel mogelijk vanaf 16.00uur thuis verder werken.
*Wij passen strikt registratieplicht en triage toe wanneer volwassenen de school betreden ten behoeve van onderwijsgerelateerde noodzaak, d.m.v. het invullen van een formulier. Dit ter controle van de gezondheid en ten behoeve van een contact- en bronnenonderzoek bij een besmetting.
*Wij vragen alle ouders om zelf hun kinderen op luizen en neten te controleren. Op de website www.rivm.nl/hoofdluis kunnen filmpjes en uitleg bekeken worden.

In de bijlage "richtlijnen Kindante luchtbehandelingssystemen" treft u informatie aan m.b.t. de luchtbehandelingssystemen, ventileren en koelen Ún de sinds maandag daarvoor geldende onderzoeksvragen en richtlijnen van OC&W. De brief schetst de wijze waarop we daar binnen Kindantescholen mee om zullen gaan.

Klik HIER voor de bijlagen:

á
Terug
Print