Stichting Kindante Sittard

Leren leren, leren leven

Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Door ons te richten op de kwaliteit van onderwijs met alles wat daarbij hoort, willen wij waarmaken dat het kind altijd voorop staat. Vandaag én morgen.

Bij Kindante is elk kind uniek en zijn alle kinderen gelijkwaardig. Kindante bestuurt 33 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare, bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen bijzondere scholen. Elke Kindante-school heeft een eigen onderwijskundige aanpak en karakter.

Wat ze met elkaar delen is dat ze voortdurend met elkaar in ontwikkeling zijn om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden, uitgaand van de unieke talenten en behoeften van ieder kind. Daarbij staat naast 'leren leren' ook 'leren leven' centraal: kinderen hebben beide nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, kansrijke en betrokken volwassenen in onze 21e eeuwse samenleving.

Gezamenlijk hebben de Kindante-scholen circa 9.000 leerlingen. Het bestuur en BURO van Kindante werken vanuit Sittard.     

Website Kindante

Onderwijskundige visie Kindante

Kindante ICT beleidsnotitie

Contact

Bezoekadres:

dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
T: 046-4363366
VoIP: 3003
BURO@kindante.nl 

College van Bestuur en de Domeinen Onderwijs, ICT, Secretariaat (CvB).
              
Website:  http://www.kindante.nl/       
 
 
Terug
Print