Ons Onderwijs

4 Jaar ............ naar de basisschool

Onderwijs is in beweging. Ons schoolbestuur, Stichting Kindante, is in beweging. Bs. de Kingbeek is in ontwikkeling. Maar hoezeer alles ook verandert, een ding blijft zeker hetzelfde: het kind staat voorop!
In het nu leven: Wij waarderen ieder kind.
Wij stimuleren het gevoel van welbevinden van kinderen door ieder kind te erkennen en te waarderen zoals het is. Wij gaan op zoek naar zijn mogelijkheden en talenten en geven hem gelegenheid deze te ontplooien en te delen met anderen. Daarvoor creëren wij met en voor kinderen een veilige omgeving. Tegelijkertijd dagen wij hen uit om samen met anderen op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en nieuwe inzichten op te doen. Wij als professionals nemen daarbij steeds de rol die het kind verder helpt in zijn ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van kinderen is een centraal uitgangspunt van ons onderwijs.

Eigenaarschap: Wij steunen het kind in zijn eigen ontwikkeling.
Wij beschouwen het kind als eigenaar van zijn eigen leerproces. Daarom geven kinderen medesturing aan hun ontwikkeling. Wij als begeleiders zijn medeverantwoordelijk voor het leren van de kinderen. Wij kijken en luisteren goed naar kinderen, helpen hen om hun eigen leervragen te formuleren en ondersteunen ieder kind bij zijn persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces

Kennis en vaardigheden om te leren leven: Wij richten ons onderwijs op het nu en de toekomst.
Wij onderzoeken steeds opnieuw of ons curriculum en onze manier van werken past bij onze kinderen. Welke kennis en vaardigheden hebben deze kinderen nu nodig en in de toekomst? Welke manier van werken past bij deze kinderen? Wij passen ons onderwijs aan de talenten en behoeften van onze kinderen aan. Wij gaan daarbij o.a. uit van relevante wetenschappelijke kennis over effectieve (ortho)didactische en (ortho)pedagogische werkwijzen. Wij richten ons onderwijs op relevante kennis en praktische vaardigheden om te leren leven in een toekomst die wij nog niet kennen. Wij willen kinderen leren om te gaan met onzekerheden die hierbij horen. Om kinderen goed voor te bereiden op leven in onze maatschappij nu en in de toekomst, besteden wij actief aandacht aan vaardigheden om voor jezelf te zorgen en samen te werken met anderen. Wij zetten onze middelen steeds in ter ondersteuning van ons best mogelijke onderwijs aan kinderen.

Bewust zijn van en kunnen inzetten van eigen talenten: Wij richten ons op talenten.
Wij geven ieder kind een basis aan kennis en vaardigheden mee. Wij waarderen en spelen in ons onderwijs in op de verschillen tussen kinderen; verschillen in karakters, talenten, mogelijkheden, behoeften en leervragen. De mogelijkheden en talenten van kinderen zijn voor ons een bepalende leidraad in ons onderwijs. Een talent is voor ons de natuurlijke aanleg van ieder kind, die door passie en inzet in een stimulerende omgeving tot groei en bloei komt. Wij leren kinderen hun mogelijkheden en talenten zo te benutten dat zij zich in balans kunnen ontwikkelen.

Maatschappelijk bewust zijn: Wij verbinden.
Wij verbinden in ons onderwijs kinderen met de wereld om hen heen. Wij halen actief de wereld in onze school en brengen onze school in de wereld. Wij ontdekken samen met de kinderen de wereld en de maatschappij en welke plek iedereen daarin heeft. Wij geven kinderen bagage mee om in deze snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen hun weg te vinden. Wij verbinden ons zelf ook met anderen die helpen ons onderwijs aan kinderen te versterken. Wij leren kinderen sociale vaardigheden. Wij bespreken met hen onze democratische waarden en welke plek deze hebben in onze samenleving. Wij leren kinderen over onze rechtstaat en over mensenrechten. Wij verbinden deze kennis en vaardigheden van kinderen met de wereld om hen heen. Zo leren wij kinderen om andere mensen, culturen, religies en overtuigingen te respecteren.

Attitude tot een leven lang leren: Wij richten ons op ontwikkeling.
Kinderen zijn gedreven om ontdekkingen te doen. Van binnen uit willen zij leren en zich verder ontwikkelen. Zij zijn nieuwsgierig en leergierig. Als jonge onderzoekers verkennen zij de wereld om hen heen en stellen zij vragen waarop zij graag een antwoord willen zoeken. Om hieraan tegemoet te komen halen wij de wereld in onze school en brengen wij onze school in de wereld. Om ons onderwijs effectief in te richten, is onze didactiek gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden, het toepassen en wendbaar maken van deze kennis en vaardigheden én het onderzoekend/ontwerpend leren.
Terug
Print