Home

Basisschool de Kingbeek
Leren van kinderen draait om betekenisvolle betrokkenheid. Een geboeid kind is oplettend, toegewijd, vasthoudend, vindt betekenis en ontdekt dat leren de moeite waard. Leren is onlosmakelijk verbonden met leven. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen. School, ouders en kinderen zijn als een drie-eenheid verbonden met als doel de allerbeste ontwikkeling voor het kind te waarborgen.
Als je weet wat je niet weet, weet je alles Kinderen centraal Ik, de Ander én de Omgeving Iedereen een ster samen schitterend

De Kingbeek in beeld